Afspraken rond versienummers XSD

De versienummers zijn per XSD, en dus niet meer over alle XSDs heen gelijk. Dit zorgt er voor dat duidelijk wordt welke contracten aangepast zijn en welke niet.

Elke XSD heeft een versie nummer met 3 niveaus (major.minor.release):

release: volledig backward compatible. Er moet zelfs niet gehercompileerd worden. Bv. toevoeging van extra constraint aan een beeld, of aanpassing uitleg in de xsd.

minor: businessgewijs backward compatible. Er moet enkel gehercompileerd worden. Bv. toevoeging van nieuw verplicht veld aan een beeld, toevoeging optioneel (maw. business-gewijs niet verplicht in alle gevallen) veld aan een niet-beeld GS (deze velden kunnen gewoon genegeerd worden, er moet geen nieuwe code voor geschreven worden).

major: nieuwe functionaliteit moet geimplementeerd worden (hercompilatie + nieuwe code) om om te kunnen met xsd. Bv. toevoeging nieuw verplicht veld aan niet-beeld GS

Opmerkingen:

Concreet

Er moet in jullie systemen enkel gecontroleerd worden op de major en de minor versienummer. Op de release-versienummer moet niet gecontroleerd worden want deze is volledig backwards compatible.