Overzicht documentatie VSB-applicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de documentatie van de verschillende applicaties binnen het programma VSB.

Applicatie PROD ACC INT INT2 Analyse Preview Kalender
Ledenbeheer
PR19.09.03 PR19.09.03 PR19.09.03
- - - kalender
AVR
PR19.12 PR19.12
PR19.12 - analyse
-
link
eBOB
PR18.09 PR18.09 PR18.09 - analyse
-
-
eTHAB
PR19.12.02 PR19.12.02 PR20.03.02 PR18.09.02 analyse PR20.03.02 link
eWZCfin
PRM19.01 PRM- - PR18.12 analyse -
-
eMOHM
PRM19.06 PRM19.06 - PR19.08 analyse - -
Insurability
PR19.12 - - - - - kalender

laatst aangepast op: