Overzicht VSB-Ledenbeheer PR19.06

Deze pagina bevat een overzicht van de wijzigingen t.o.v. de vorige major release (PR19.03) met name de analyse en technische documentatie die gewijzigd werd voor deze relase.

Release notes

De inhoud van release PR19.06.03 vind je terug in de release notes.

Code XSD's

De xsd's die in deze versie van de code gebruikt worden zijn: code xsd's (zip).

Wijzigingen in PR19.06 t.o.v. PR19.03

Een overzicht van de xsd-wijzigingen vind je terug in jira DPZ-7669.

Volgende documenten en bestanden zijn aangepast t.o.v. PR19.03:

Technische documentatie

De structuur van alle gegevensstromen wordt vastgelegd in xsd's:

Analyse documentatie

Versie van alle analyse-documenten:

Historiek

20/6/2019

Aanpassingen aan pagina voor PR19.06

27/3/2019

Aanpassingen aan pagina voor PR19.03

17/1/2019 & 30/1/2019

Aanpassingen aan pagina voor PR18.12WF

18/12/2018

Aanpassingen aan pagina voor PR18.12.03

13/12/2018

Aanpassingen aan pagina voor PR18.12.02

28/08/2018

Aanpassingen aan pagina voor PR18.06_hotfix.

28/06/2018

Toevoegen alle analyse en technische documentatie geldig voor de release.

22/05/2018

Toevoegen wijziging voor register 11.

15/05/2018

Eerste publicatie.