Inhoud release

PR21.04 is een technische release waarbij we een nieuwe aanpak invoeren voor schemastructuur en versionering.

Structuur en naamgeving xsd's

De xsd-folder wordt opgedeeld met aparte submappen per domein, per stroom en per versie.

Voor de xsd-naam hanteren we volgende nieuwe conventie: Dit betekent dat de naam van elke xsd zal wijzigen.

Naamgeving elementen en types

Voor de request en response hanteren we de PascalCaseNotatie van de XSD-naam zonder het major-versienr.

Dit voeren we ook door bij alle elementen en types. Zo zal b.v. element SSIN hernoemd worden naar Ssin en het type SSINType naar SsinType.

Import Common-schema's + elementFormDefault

Door de invoering van de mappenstructuur moeten de common-schemas geimporteerd i.p.v. geincluded worden.

Het gevolg hiervan was dat restricties op types gedefinieerd in de common-schemas niet meer compliant waren.

Dit werd verholpen door over te gaan op "unqualified" bij elementFormDefault.

Het gevolg hiervan is dat in de xml de (geimporteerde) elementen niet meer mogen geprefixed worden met de namespace. Het root-element krijgt wel een prefix.

Let in onderstaande voorbeelden op de prefix van het root-element en van de velden onder de <Residence>-tag.

AS IS voorbeeld

AS IS xml

TO BE voorbeeld

TO BE xml

Aangezien elementFormDefault en attributeFormDefault nu de default-waarden gebruiken, werden deze geschrapt uit de declaratie van elk schema.

Vsb-common-schema's

In de map vsb\common proberen we alle types die gemeenschappelijk zijn over meerdere pijlers te bundelen. Concreet wil dit zeggen dat bepaalde types uit het common-schema van de pijler geschrapt werden en verplaatst naar een xsd onder de vsb\common-map. Binnen de vsb\common-map maken we hierbij een onderscheid tussen:

Zowel bij vsb-common-care-provider als bij vsb-common-care-unit werd een ErrorsType gedefinieerd. De inhoud van dit type verschilt.

Bij LB en eZBO gebruiken we het ErrorsType van vsb-common-care-unit. Bij Insurability zijn er stromen (b.v. df001) die gebruik maken van de types uit vsb-common-care-provider terwijl andere (b.v. df060) opgezet werden voor de zorgkassen en gebruik maken van de types uit vsb-common-care-unit.

De referenties naar Errors- en Warnings-elementen werden in lb overal vervangen door Errors/Warnings-elementen (van het overeenstemmende type uit vsb-common-care-unit).

LB: afdwingen enum-types uit CommonTypesForDoc.xsd

Voor LB werden bij deze beweging ook de enum-types in CommonTypesForDoc geofficialiseerd.

Concreet wil dit zeggen dat de types uit CommonTypesForDoc.xsd gedefinieerd worden in lb-common.xsd of in de gebruikende stroom.

In de gegevensstromen zelf worden de string-types vervangen worden door het gedefinieerde type.

Analyse-versie van de xsd's

De analyse-versie van de xsd's: analyse xsd's (zip).

Historiek

25/1/2021

emohm, efact en wzcmh-common schema's toegevoegd aan zip

21/1/2021

Aanpassing rond vsb-common-schema's doorgevoerd

19/1/2021

Publicatie nieuwe versie van de analyse-xsd's

15/1/2021

Creatie pagina voor PR21.04