Overzicht VSB-eBOB (analyse)

Deze pagina bevat alle technische en analysedocumenten met impact op de zorgkassen voor de volgende eBOB-release. De documenten bevinden zich nog in de analyse-fase en zijn nog niet beschikbaar op een omgeving. In de historiek is aangegeven welke documenten gewijzigd zijn tov. de versie die nu in PROD staat. De documenten die niet vermeld worden blijven onveranderd tov. de versie die nu in PROD staat.

Aangepaste documenten

Wijzigingen t.o.v PR18.09 (nRTJ)

XSD-wijzigingen
eBOB_Common.xsd: De nieuwe waarde PG1_PG2_2018 werd toegevoegd aan de enumeration BOBReasonType, dat gebruikt wordt in eBOB_GS_501_ConsultBOBData.xsd en eBOB_GS_502_PushBOBData.xsd

Historiek

29/01/2019

XSD-wijzigingen
eBOB_Common.xsd: nieuwe waarde PG1_PG2_2018 toegevoegd aan de enumeration BOBReasonType, gebruikt in eBOB_GS_501_ConsultBOBData.xsd en eBOB_GS_502_PushBOBData.xsd
Aanpassing use Case 501: Reden 'PG1_PG2_2018' (met erkenningsperiode) toegevoegd aan BOB-attesten, Voorbeelden BOB-attesten, Subproces (DPZ-7301)
Aanpassing use Case 502 en 505: Reden 'PG1_PG2_2018' toegevoegd aan BOB-attesten (DPZ-7301)

09/10/2018

Geen van de aanpassingen heeft gevolgen voor de zorgkassen
Aanpassing use Case 511: aangepaste mapping wegens gewijzigde unieke sleutel
Aanpassing Use Case 501: Technische informatie over filteren op careunitresult verwijderd, dit was eerder al verschoven naar UC511

24/09/2018

Aanpassingen Use Cases (UC511) nalv gewijzigde jongerenwelzijn XSD en enums

15/05/2018

Eerste publicatie.