Overzicht VSB-eBOB PR18.09 (nRTJ)

Deze pagina bevat alle technische en analysedocumenten met impact op de zorgkassen voor de volgende eBOB-release. De documenten bevinden zich nog in de analyse-fase en zijn nog niet beschikbaar op een omgeving. In de historiek is aangegeven welke documenten gewijzigd zijn tov. de versie die nu in PROD staat. De documenten die niet vermeld worden blijven onveranderd tov. de versie die nu in PROD staat.

Aangepaste documenten

Wijzigingen t.o.v PR18.06

Volgende bestanden zijn gewijzigd of nieuw tov. versie in PROD, in het kader van nRTJ (zie DPZ-6830):

Opmerking: er zijn geen aanpassingen aan de xsd's. De NRTH's zitten in eBOB niet in pushes, views, ... NRTJ's dienen daar dus ook niet in te zitten.

Historiek

09/10/2018

Geen van de aanpassingen heeft gevolgen voor de zorgkassen
Aanpassing use Case 511: aangepaste mapping wegens gewijzigde unieke sleutel
Aanpassing Use Case 501: Technische informatie over filteren op careunitresult verwijderd, dit was eerder al verschoven naar UC511

24/09/2018

Aanpassingen Use Cases (UC511) nalv gewijzigde jongerenwelzijn XSD en enums

20/06/2018

Aanmaak pagina voor PR18.09.

15/05/2018

Eerste publicatie.