Overzicht VSB-eWZCfin (PR18.10)

Deze pagina bevat alle analysedocumenten met impact op de zorgkassen voor de PR18.10 eWZCFIN-release

Analyse documentatie

Versie van alle analyse-documenten:

Changelog

08/03/2019

eWZCfin: aanpassen documentatie voor reden push CANCELLED_INDICATION_REPORT in UC en XSD

eWZC

Opsplitsing van de actionnames van DF008PushCancelAdmission