Overzicht VSB-eMOHM (analyse)

Deze pagina bevat alle gewijzigde analysedocumenten die in een volgende eMOHM-release zullen opgenomen worden. De documenten bevinden zich nog in de analyse-fase en zijn nog niet beschikbaar op een omgeving.

Analyse documentatie

Versie van alle analyse-documenten:

 • Lijst met alle analyse-documenten gegroepeerd in folders gegevensstromen GS, use cases, varia en cookbooks
 • Aanmaken van een zip-file met use cases, varia en cookbooks documenten
 • Aanmaken van een zip-file met de XSD-documenten
 • Historiek

  29/01/2021

  Folder bijgewerkt voor versie PRD21.06: analyse wordt nog opgesteld

  Gewijzigde documenten:

  30/11/2020

  FAO up to date gebracht

  Nieuwe UC toegevoegd voor het consulteren van de historiek door de verstrekker Bestaande UC die werden gewijzigd
 • VSB-eMOHM_FAO_UC124_Annuleren_aflevering_MOHM.docx
 • Varia: update van documenten

  20/10/2020

  Documentatie bijgewerkt

  Nieuwe UC toegevoegd: 2 technische UC die worden gebruikt door de regels voor cumul en hernieuwing Nieuwe UC toegevoegd voor annuleren van een aflevering Bestaande UC die werden gewijzigd: voor de wijzingen, zie versiehistoriek van de documenten Wijziging in map varia: Wijziging in map regels onder varia:

  23/06/2020

  Herschikking van de folderstructuur: enkel master versies. 3.0.0 -> v3 . Dit heeft impact op de imports van de xsd bestanden onderling. Niet op de gegenereerde xml.

  04/06/2020

  Nieuwe versie van DF108 toegevoegd in de map van de gegevensstromen Er wordt vanaf nu gewerkt met versionering van de XSD.

  24/04/2020

  Nieuwe versie van UC126 toegevoegd: bevat DMI verstrekkingen en de verwerking van feedback tijdens FAT

  12/03/2020

  Nieuwe UC toegevoegd voor verwerken van event overlijden uit ledenbeheer: Bestaande UC die werden gewijzigd: Nieuwe en aangepaste documenten voor de regels (onder varia):

  31/10/2019

  Documentatie van nieuw scherm met overzicht van de aanvragen voor een persoon toegevoegd aan de map UC

  31/07/2019

  Documentatie van nieuwe gegevensstromen toegevoegd

  29/07/2019

  Laatste versie van FAO-documenten toegevoegd: documenten die hieronder niet vermeld zijn, zijn niet aangepast.

  14/12/2018

  Regels aangepast: controle datum aflevering is bijgewerkt voor PR19.06

  12/12/2018

  Documenten voor de volgende release zijn verplaatst naar preview PR18.12. In de map analyse zijn nu de documenten opgenomen voor latere releases. Documenten die hieronder niet zijn vernoemd, zijn niet aangepast.

  06/12/2018

  Laatste versie van alle documenten gepubliceerd

  05/09/2018