Overzicht VSB-eMOHM (analyse)

Deze pagina bevat alle gewijzigde analysedocumenten die in een volgende eMOHM-release zullen opgenomen worden. De documenten bevinden zich nog in de analyse-fase en zijn nog niet beschikbaar op een omgeving.

Analyse documentatie

Versie van alle analyse-documenten:

 • lijst met alle analyse-documenten gegroepeerd in folders gegevensstromen GS, use cases UC, varia en cookbooks
 • aanmaken van een zip-file met alle analyse-documenten
 • Historiek

  31/10/2019

  Documentatie van nieuw scherm met overzicht van de aanvragen voor een persoon toegevoegd aan de map UC

  31/07/2019

  Documentatie van nieuwe gegevensstromen toegevoegd

  29/07/2019

  Laatste versie van FAO-documenten toegevoegd: documenten die hieronder niet vermeld zijn, zijn niet aangepast.

  14/12/2018

  Regels aangepast: controle datum aflevering is bijgewerkt voor PR19.06

  12/12/2018

  Documenten voor de volgende release zijn verplaatst naar preview PR18.12. In de map analyse zijn nu de documenten opgenomen voor latere releases. Documenten die hieronder niet zijn vernoemd, zijn niet aangepast.

  06/12/2018

  Laatste versie van alle documenten gepubliceerd

  05/09/2018