Overzicht VSB-AVR (analyse)

Deze pagina bevat alle technische en analysedocumenten met impact op de zorgkassen voor de volgende AVR-release. De documenten bevinden zich nog in de analyse-fase en zijn nog niet beschikbaar op een omgeving. In de historiek is aangegeven welke documenten gewijzigd zijn tov. de versie die nu in PROD staat. De documenten die niet vermeld worden blijven onveranderd tov. de versie die nu in PROD staat.

De afkorting AVR staat voor 'Attesten VSB-recht'. Deze applicatie werd oppezet om VSB-attesten te verwerken, meer bepaald de attesten voor BEL-score, Handichild, Medisch-sociale Schaal en nRTH.

Aangepaste documenten

Wijzigingen t.o.v PR19.06

DPZ-6478

Bel-scores onder 35 worden niet meer doorgeven als aan deze beide voorwaarden is voldaan:

Volgende bestanden zijn gewijzigd tov. versie in PROD, in het kader van DPZ-6478:

DPZ-7936, DPZ-7610

Bij een nieuwe aansluiting wordt vanaf nu de nodige info naar de toegewezen zorgkas gestuurd. Er is een nieuw type (AttestationTypes) aan AVR_Common.XSD toegevoegd dat alle Attest-beelden bevat, dit nieuwe type wordt dan gebruikt voor zowel de beeldopvragingen GS001 als voor de nieuwe push stroom GS601. Daarnaast is er ook nog een wijziging mbt het veld processingDateTime dat aanwezig is bij ieder attest: dit bevat nu de datum van de laatste wijziging ipv de datum van oprvraging

Volgende bestanden zijn gewijzigd of nieuw tov. versie in PROD:

Historiek

PR19.06


DPZ-7655

Volgende bestanden zijn gewijzigd tov. versie in PROD, in het kader van DPZ-7655:

DPZ-7440

De events waarbij de persoon een adm. aansluiting heeft worden niet meer opgenomen in het pushbericht voor Handichild, MSS, nRTX stromen.

Volgende bestanden zijn gewijzigd tov. versie in PROD, in het kader van DPZ-7440:

PR18.12


DPZ-7161

Volgende bestanden zijn gewijzigd tov. versie in PROD, in het kader van nRTJ (zie DPZ-7161):

PR18.09

Volgende bestanden zijn gewijzigd of nieuw tov. versie in PROD, in het kader van nRTJ (zie DPZ-6830):

Aanpassingen Use Cases (UC301, UC303, UC304) nalv gewijzigde jongerenwelzijn XSD en enums

06/12/2019

Bijgewerkt

15/05/2018

Eerste publicatie.