Overzicht VSB-AVR (analyse)

Deze pagina bevat alle technische en analysedocumenten met impact op de zorgkassen voor de volgende AVR-release. De documenten bevinden zich nog in de analyse-fase en zijn nog niet beschikbaar op een omgeving. In de historiek is aangegeven welke documenten gewijzigd zijn tov. de versie die nu in PROD staat. De documenten die niet vermeld worden blijven onveranderd tov. de versie die nu in PROD staat.

De afkorting AVR staat voor 'Attesten VSB-recht'. Deze applicatie werd oppezet om VSB-attesten te verwerken, meer bepaald de attesten voor BEL-score, Handichild, Medisch-sociale Schaal en nRTH.

Aangepaste documenten

Opmerkingen:

Wijzigingen t.o.v PR18.09

Volgende bestanden zijn gewijzigd of nieuw tov. versie in PROD, in het kader van nRTJ (zie DPZ-6830):

Historiek

18/10/2018

Aanmaak pagina voor PR18.09.01

Aanpassingen XSD's common_AVR, AVR_GS_001_ConsultAttestationsView, AVR_GS_301_PushNRTHData wegens een nieuwe enum waarde voor businessType: PLG (DPZ-7161)