De afkorting AVR staat voor 'Attesten VSB-recht'. Deze applicatie werd opgezet om VSB-attesten te verwerken, meer bepaald de attesten voor BELRAI-VL, BEL-score, Handichild, Medisch-sociale Schaal, nRTH en nRTJ.

Overzicht VSB-AVR (PR21.03)

Deze pagina bevat informatie over AVR.

Je vindt hier een overzicht van de wijzigingen die zullen gerealiseerd worden onder de vorm van Release Notes.

De analyse-versie van de xsd's, vind je hier ook terug.

Alsook alle functionele en technische documentatie.

In de historiek is aangegeven welke documenten gewijzigd zijn voor deze release.

Release notes

De inhoud van release PR21.03.01 vind je terug in de release notes.

In PR21.03.02 wordt het aanmaken van prestatierapporten robuster gemaakt (null pointer als controletype niet gekend is werd gefixed).

Code-XSD's

De versie van de xsd's die gebruikt worden in deze versie zijn: code xsd's (zip).

Analyse documentatie

Hier worden enkel de nieuwe en gewijzigde documenten gepubliceerd. De documenten die niet vermeld worden blijven onveranderd t.o.v. de versie die nu in PROD staat.

Wijzigingen in PR21.03 t.o.v. de vorige major release (PR20.12)

Volgende analyse-documenten zijn gecre¨¨erd of aangepast t.o.v. PR20.12:

Historiek

2/2/2021

Publicatie code-versie van de xsd's + bijwerken rl notes met versienummer (oud en nieuw) van de xsd's

22/1/2021

Creatie pagina voor PR21.03